Personvernerklæring

Cleanit, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre kundeforhold.

Cleanit AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig av personopplysninger for:

 • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
 • Ansatte, innleide rådgivere og kandidater til fremtidige stillinger
 • Brukere av våre nettsider

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Har du spørsmål rundt dine rettigheter i forbindelse med personvern i Cleanit AS, kontakt post@cleanit.no

Databehandlere

Cleanit AS har databehandlere som:

 • Kontorstøtteverktøy for epost, samt e-poster om ansatte og kommunikasjon via e-post med kunder. Lagres på interne servere.
 • Mamut Enterprise – innsamling av kontakter ved tilbud eller befaring

En standard avtale om databehandling eksisterer mellom Cleanit AS og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Cleanit AS til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ved kunde- og leverandørforhold

Cleanit AS er databehandler for personopplysninger tilknyttet kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig. I forbindelse med dialog rundt eksisterende kundeforhold samtykker kunden til behandlingen relatert aktuelt kundeforhold. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av kontaktinformasjon ansett som nødvendig for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelse, varer og faktura, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Cleanit AS er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres så lenge kundeforholdet eksisterer.

Behandling av personopplysninger for ansatte, innleide rådgivere og kandidate

Cleanit AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i Cleanit AS, i tillegg til kandidater som har søkt på arbeid i Selskapet. Personopplysninger lagres på interne servere. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter i henhold til Personopplysningsloven.

Vi ønsker sikkerhet på at du beholder kontrollen over dine personopplysninger.

 • Du har rett til å bli informert om hvordan personopplysningene dine blir behandlet.
 • Du kan når som helst modifisere dine personverninnstillinger, f.eks. i relasjon til direkte markedsføring og be om at personopplysningene dine blir behandlet eller ikke.
 • Du har du rett til å få tilgang til og å korrigere alle opplysninger vi har om deg.
 • Du kan be om å motta dine personopplysninger gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og i et maskinlesbart format (skulle du ønske å dele dem med et annet selskap)
 • Du kan be om at personopplysningene dine blir slettet.
 • Du kan klage til Datatilsynet i Norge på behandlingen av personopplysninger.

Send oss en e-post til post@cleanit.no hvis du ønsker å gjøre det.

Cleanit AS nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Nettrafikk AS. Det er kun Cleanit AS og databehandlere som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på cleanit.no:

 • Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for cleanit.no.
 • Vår publiseringsløsning, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller. Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Samarbeidspartnere
Medlem av