Om oss

Cleanit AS er en offentlig godkjent renholdsleverandør for næringslivet. Selskapet ble etablert i 2000 og har i dag ca. 80 servicearbeidere tilgjengelig i systemet. Vi har oppdrag fra Drammen til Eidsvoll, Akershus, men allikevel er vårt største nedslagsområde i Oslo omegn.

Trygghetsgaranti

Erfaring og mengde

Kunder av Cleanit kjøper i dag over 11 500 renholdstimer hver måned, og vår påstand er at disse ikke tar feil. Det at vi utfører oppdrag for over 320 fast objekter med til sammen 138 000 timer i året er en betryggende garanti for at du kan stole på oss.

Pris på våre tjenester

Det meste av kosten rundt kjøp av renhold går til lønnsrelaterte kostnader. Her snakker vi om ca. 85 %, resterende er administrasjon, oppfølging og materialkostnader.

Vi beregner pris basert på en timepris, multiplisert med en fast kalkulert tid for utførelse av det aktuelle området. Timepris for normale renhold er i dag fra kr 400.- eks mva. I spesielle tilfeller kan dette avvike noe.

Angrefrist

Vi er trygge på oss selv. – Når dere inngår renholdskontrakt med oss og dere av en eller annen årsak bestemmer dere for å avbryte denne i løpet av de første 30 dagene vil vi kreditere beløpet med 100 % av avtalebeløpet. Denne kreditten er en økonomisk forsikring som skal trygge din beslutning rund leverandørskifte til Cleanit.

Prismatch– Garanti for trygghet på pris

Kan dere dokumentere et renholds tilbud basert på samme innhold til en lavere pris enn den prisen du skal betale hos oss, ja da går vi igjennom vårt tilbud på nytt. Viser det seg at vi ikke har levert rett tilbud ved første anledning leverer vi på samme betingelser som du har dokumenter oss. – I tillegg gir vi dere 20 % AVSLAG på først fast faktura.

Kvalitet

Vi oppfatter at våre kunder er godt fornøyd med den kvaliteten vi leverer. Denne påstanden blir også bekreftet gjennom våre referanser.

I tillegg til den daglige kontakten har vi også et internkontrollsystem basert på en elektronisk kvalitetskontroll som sendes kunden hver måned. Her kan dere som kunde gi oss en enkel tilbakemelding på kvaliteten av de tjenester vi leverer. Denne løsningen vil igjen være grunnlag for de tiltak som eventuelt måtte iverksettes.

Vi vet at oppfattet kvalitet av renhold er en personlig sak og behandler derfor våre kunder individuelt. Vi vet at det er menneskelig å gjøre feil, og har utarbeidet en strategi for å imøtekomme på dette området. Vi vil i tilfelle avvik skulle finne sted ta kontakt i løpet av 2 timer for å rette på situasjonen.

Andre fordeler med Cleanit

Foruten vår erfaring, størrelse, trygghetsavtale og prisgaranti er det muligheten dere som kunde har til å velge type driftsmodell som skiller oss litt ut fra våre konkurrenter.

Vi benytter oss av to forskjellige driftsmodeller for å gjennomføre de oppdrag vi har ute hos våre kunder. Dersom du som kunde ikke har noe spesielt ønske om bruk av modell velger vi den vi mener passer deres objekt best.

De to modellene er:
  • Frittstående servicearbeidere. – Her er renholder registrert i et frittstående selskap og fungerer som en underleverandør. Modellen er definert hos Arbeidstilsynet under «forskrift om informasjons- og påseplikt» som Definisjon § 3. § 3. Definisjoner (arbeidstilsynet.no)
  • Ansatte servicearbeidere. – Her er den enkelte renholder er ansatt i vårt selskap.

Modellen de fleste av våre kunder benytter seg av og som vi har best erfaring med er den frittstående modellen (nr 1). Denne virker best fordi her har renholder selv ansvar for alt med gjennomføring av oppdraget. Det skaper stabilitet og de som rengjør får et stert eierforhold til jobben sin. Det er lite utskiftning av renholdere og nesten ikke fravær, her opplever vi også at kunden står høyt i fokus. Flere av våre underleverandører har vært med oss siden vi startet oppstart. I dag leverer vi ca. 80 % av vår omsetning i fast renhold på denne modellen.

Uansett hvilken modell dere velger har Cleanit garantiansvar og kontrollansvar. Denne bransjen er lovregulert og det betyr at vi plikter og påser forskrifter og lovpålagte forhold blir opprettholdt. Det ligger også en del forpliktelser ovenfor de som kjøpere renhold (dere), og det skal vi også påse er i orden. Vi er selvfølgelig den ansvarlige for at renholdet blir slik det er avtalt.

Med trygghetsavtale, prisgaranti og rett driftsmodell forsikrer vi om at våre tjenester holder rett kvalitet og har den rette prisen.

Prøv oss, jeg er sikker på at du ikke vil angre.

Christina Bøttger
Cleanit AS Daglig Leder
Samarbeidspartnere
Medlem av