Om oss

Cleanit AS er en offentlig godkjent renholdsleverandør for næringslivet. Selskapet ble etablert i 2000 og har i dag ca. 80 servicearbeidere tilgjengelige i systemet. Vi utfører oppdrag fra Drammen til Eidsvoll, Akershus, men vårt største nedslagsområdeer likevel i Oslo og omegn.

Trygghetsgaranti

Erfaring og mengde

Kunder av Cleanit kjøper i dag over 11 500 renholdstimer hver måned, og vår påstand er at disse ikke tar feil. Det at vi utfører oppdrag for over 320 faste objekter med totalt 138 000 timer i året er en betryggende garanti for at du kan stole på oss.

Pris på våre tjenester

Det meste av kostnadene knyttet til kjøp av renhold går til lønnsrelaterte utgifter, som utgjør ca. 85%. Resten fordeler seg på administrasjon, oppfølging og materialkostnader.

Vi beregner pris basert på en timepris multiplisert med en fast kalkulert tid for utførelse av det aktuelle området. Timeprisen for normalt renhold ligger i dag fra kr 400.- eks mva., men i spesielle tilfeller kan dette avvike noe.

Angrefrist

Vi er trygge på oss selv - Når dere inngår en renholdskontrakt med oss. og av en eller annen årsak bestemmer dere for å avbryte denne i løpet av de første 30 dagene, vil vi kreditere beløpet med 100% av avtalebeløpet. Denne kreditten er økonomisk forsikring for å trygge din beslutning om leverandørskifte til Cleanit.

Prismatch– Garanti for trygghet på pris

Dersom dere kan dokumentere et renholdstilbud med samme innhold til en lavere pris enn den prisen du skal betale hos oss, vil vi gjennomgå vårt tilbud på nytt. Hvis det viser seg at vi ikke har levert det rette tilbudet ved første anledning, vil vi levere på samme betingelser som du har dokumentert oss. I tillegg gir vi dere 20% AVSLAG på den første faste fakturaen.

Kvalitet

Vi oppfatter at våre kunder er godt fornøyde med kvaliteten vi leverer. Denne påstanden blir også bekreftet gjennom våre referanser.

I tillegg til den daglige kontakten har vi også et internkontrollsystem basert på en elektronisk kvalitetskontroll som sendes kunden hver måned. Her kan dere som kunde gi oss en enkel tilbakemelding på kvaliteten av de tjenestene vi leverer. Denne løsningen vil igjen være grunnlag for eventuelle tiltak som må iverksettes.

Vi vet at oppfattet kvalitet av renhold er en personlig sak og behandler derfor våre kunder individuelt. Vi vet at det er menneskelig å gjøre feil, og har utarbeidet en strategi for å imøtekomme på dette området. I tilfelle avvik skulle finne sted, vil vi ta kontakt i løpet av 2 timer for å rette opp situasjonen.

Andre fordeler med Cleanit

Foruten vår erfaring, størrelse, trygghetsavtale og prisgaranti, er det muligheten dere som kunde har til å velge driftsmodell som skiller oss litt ut fra våre konkurrenter.

Vi benytter oss av to forskjellige driftsmodeller for å gjennomføre oppdragene hos våre kunder. Dersom du som kunde ikke har noe spesielt ønske om bruk av modell, velger vi den vi mener passer best for deres objekt.

De to modellene er:
  • Frittstående servicearbeidere. – Her er renholder registrert i et frittstående selskap og fungerer som en underleverandør. Modellen er definert hos Arbeidstilsynet under «forskrift om informasjons- og påseplikt» som Definisjon § 3. § 3. Definisjoner (arbeidstilsynet.no)
  • Ansatte servicearbeidere. – Her er den enkelte renholder ansatt i vårt selskap.

Modellen de fleste av våre kunder benytter seg av og som vi har best erfaring med er den frittstående modellen (nr 1). Denne virker best fordi her har renholder selv ansvar for alt med gjennomføring av oppdraget. Det skaper stabilitet og de som rengjør får et stert eierforhold til jobben sin. Det er lite utskiftning av renholdere og nesten ikke fravær, her opplever vi også at kunden står høyt i fokus. Flere av våre underleverandører har vært med oss siden oppstarten, og i dag leverer vi ca. 80 % av vår omsetning innen fast renhold på denne modellen.

Uansett hvilken modell dere velger, har Cleanit garantiansvar og kontrollansvar. Denne bransjen er lovregulert, noe som betyr at vi har plikt til å påse at forskrifter og lovpålagte forhold blir opprettholdt. Det inkluderer også forpliktelser overfor dere som kjøpere av renhold, og det vil vi sørge for at blir ivaretatt. Vi er selvfølgelig den ansvarlige for at renholdet blir slik det er avtalt.

Med trygghetsavtale, prisgaranti og rett driftsmodell forsikrer vi om at våre tjenester holder rett kvalitet og har den rette prisen.

Prøv oss, jeg er sikker på at du ikke vil angre.

Christina Bøttger
Cleanit AS Daglig Leder
Samarbeidspartnere
Medlem av